Naujienos 
 
 
 
2008-05-15 10:38:40
 

Vakar Nacionalinio egzaminų centro direktorė Danutė Šukienė ir pavaduotoja Teresė Blaževičienė susitiko su Policijos generaliniu komisaru Vizgirdu Telyčėnu.

Dviejų institucijų bendradarbiavimas prasidėjo pernai, kai internete buvo pastebėta bandymų parduoti suklastotas užduotis. Nacionalinis egzaminų centras kreipėsi į teisėtvarkos institucijas, prašydamas ištirti pastebėtus atvejus bei imtis prevencinės veiklos, užkertant kelią galimiems piktnaudžiavimo atvejams.

Šiais metais, siekiant užkirsti kelią bandymams prekiauti tariamai tikromis užduotimis, brandos egzaminų sesijos metu vėl bus stebima interneto erdvė.

 
 
 
2008-05-13 11:05:38
 

Švietimo ir mokslo ministrės gegužės 10 d. įsakymu Nr. ISAK-1352 pakeisti du tvarkos punktai: 28 ir 109.

Dabar 28 punktas reglamentuoja, kad kandidatai, turintys specifinį skaitymo sutrikimą (disleksiją), kurtieji ir neprigirdintieji kandidatai, besimokantys ar mokęsi bendrojo lavinimo mokyklų bendrojo lavinimo klasėse, kandidatai, kuriems užduočių atlikimo laikas pratęsiamas, lietuvių gimtosios kalbos brandos egzaminus laiko egzaminų centrų atskirose patalpose.

109 punktas: Valstybinio brandos egzamino kandidatų darbų vertinimo komisiją (toliau - valstybinio brandos egzamino vertinimo komisija), kurią sudaro dalyko mokytojai ir kiti specialistai, Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus teikimu tvirtina Švietimo ir mokslo ministras.

 
 
 
2008-05-10 05:43:04
 

Šiandien Švietimo ir mokslo ministrė patvirtino „Apmokėjimo už brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą, pakartotinės sesijos brandos egzaminų vykdymą ir darbų vertinimą tvarkos aprašą, kuris reglamentuoja valstybinių brandos egzaminų vykdymo grupių vyresniųjų vykdytojų, administratorių ir vykdytojų, valstybinių brandos egzaminų vertinimo komisijų pirmininkų, vertinimo komisijų pirmininkų pavaduotojų, vertinimo komisijų vyresniųjų vertintojų, vertintojų, vertinimo centrų administratorių, duomenų tvarkymo operatorių, mokyklinių brandos egzaminų vykdymo grupių vyresniųjų vykdytojų, administratorių ir vykdytojų, mokyklinių brandos egzaminų vertinimo komisijų pirmininkų bei vertintojų ir pakartotinės sesijos brandos egzaminų vykdymo bei kandidatų darbų vertinimo bazinėse mokyklose apmokėjimo dydį ir tvarką“.

Švietimo ir mokslo ministrės įsakymas ISAK - 1277 bei visas tvarkos aprašas pridedamas. Su juo mokyklos bei savivaldybės gali susipažinti ir duomenų perdavimo sistemoje KELTAS.

 
 
 
2008-05-06 05:36:39
 

Šiandien, gegužės 6 d. startuoja jau tradicine tapusi informacinė - švietėjiška akcija „Egzaminai. Nesinervink.lt“. Šios akcijos tikslas – padėti abiturientams ruoštis brandos egzaminams, patarti, kaip išmokti valdyti atsirandantį jaudulį, baimę.

 
Placiau
 
 
2008-04-30 11:20:12
 

Artėjant brandos egzaminų sesijai (ji prasidės gegužės 19 d.), pranešame, kad brandos egzaminus laikyti įsiregistravo per 48 tūkstančius kandidatų, iš jų – daugiau nei 46 tūkstančiai yra šių metų abiturientai.

Lietuvių kalbos egzaminas yra privalomas brandos atestatui gauti. Šiemet lietuvių gimtosios kalbos brandos egzaminą ketina laikyti 42 684 mokiniai.

Kaip ir pernai, populiariausi iš pasirenkamųjų valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų yra anglų kalbos, matematikos, istorijos egzaminai.

Informacija apie 2008 metų brandos egzaminus (ppt)

 
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai