Naujienos 
 
 
 
2008-07-10 14:40:17
 

Šiandien Nacionaliniame egzaminų centre buvo susirinkęs ministro patvirtintas Apeliacinis komitetas, kuris apsvarstė apeliacijų dėl valstybinių lietuvių valstybinės kalbos, rusų, vokiečių ir prancūzų užsienio kalbų, biologijos, matematikos ir informacinių technologijų brandos egzaminų rezultatus. Duomenis apie apeliacijų rezultatus mokykloms planuojame pateikti šiandien iki 17 val. Lietuvių gimtosios kalbos apeliacijų rezultatai bus skelbiami rytoj.

Likusių VBE apeliacijų (chemijos, anglų kalbos, fizikos ir istorijos) rezultatus komitetas svarstys liepos 15 d.
 

 
 
 
2008-07-10 09:37:50
 

Lietuvių gimtosios kalbos valstybinio brandos egzamino pirmosios ir antrosios dalies kandidatų darbų kodai nesupainioti. Tokią išvadą pateikė švietimo ir mokslo ministro įsakymu sudaryta komisija lietuvių gimtosios kalbos valstybinio brandos egzamino pirmosios ir antrosios dalies kandidatų darbų kodams patikrinti.

Lietuvių gimtosios kalbos valstybinį brandos egzaminą laikė 20525 kandidatai 182 centruose. Komisijos sprendimu atrankinei patikrai buvo numatyta atrinkti 1012 kandidatų darbų iš visų lietuvių gimtosios kalbos valstybinio brandos egzamino centrų, vidutiniškai po 5 proc. darbų iš kiekvieno centro. Siekiant užtikrinti atsitiktinį darbų atrinkimą, kandidatų sąrašai kiekviename egzamino centre buvo surūšiuoti pagal keturis paskutinius kandidatų asmens kodų skaitmenis ir iš kiekvieno centro paimtas nurodytas darbų skaičius.

Komisijai buvo pateiktas atrinktų darbų sąrašas, kandidatų darbai ir egzamino vykdymo protokolai ar jų kopijos. Nacionalinio egzaminų centro duomenų bazė, kiek patikros metu reikėjo gauti joje sukauptos informacijos, veikė patikimai.

Į atrinktų darbų sąrašą nebuvo įtraukti kandidatų, pateikusių apeliacijas dėl lietuvių gimtosios kalbos valstybinio brandos egzamino rezultatų, darbai. Kandidatų apeliacijas nagrinės apeliacinė komisija, kuri rezultatus paskelbs ne vėliau kaip iki liepos 17 d.

Komisija lietuvių gimtosios kalbos valstybinio brandos egzamino pirmosios ir antrosios dalies kandidatų darbų kodams patikrinti taip pat pateikė siūlymus dėl brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tobulinimo.

Komisiją sudarė Švietimo ir mokslo ministerijos, Nacionalinio egzaminų centro, Lietuvos mokinių parlamento, Švietimo informacinių technologijų centro, Vilniaus apskrities viršininko administracijos atstovai.

 
 
 
2008-07-08 10:13:21
 

Šiemet brandos egzaminus laikė daugiau nei 47 tūkstančiai kandidatų. Pagal švietimo ir mokslo ministrės patvirtintą brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarką brandos atestatui gauti kandidatai turėjo išlaikyti 3 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir du pasirinktus egzaminus iš savo individualiojo ugdymo plano. Iš viso kandidatai galėjo laikyti ne daugiau kaip  6 brandos egzaminus.

Vidutiniškai kandidatai rinkosi 3,5 egzamino. Daugelis kandidatų rinkosi valstybinius brandos egzaminus. Iš visų juos laikiusiųjų net 678 gavo bent vieną aukščiausią įvertinimą, t.y. šimtą balų.  Du  ir daugiau „šimtukų“ gavo 137 kandidatai.

Šiandien minėtieji 137 kandidatai bus apdovanoti LR Vyriausybės rūmuose.

 
 
 
2008-07-04 15:47:21
 

Šiandien iki 17 val. planuojama pateikti likusių pakartotinės brandos egzaminų sesijos valstybinių brandos egzaminų rezultatus. Mokykloms ir sms užklausoms bus pateikti fizikos, informacinių technologijų, anglų kalbos, vokiečių kalbos, istorijos ir lietuvių gimtosios kalbos valstybinių brandos egzaminų rezultatai.

 
 
 
2008-07-03 13:09:47
 

Nacionalinis egzaminų centras praneša, kad toliau vykdomi darbai pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarką. Šiuo metu vyksta apeliacijų dėl valstybinių brandos egzaminų nagrinėjimas. Dar galima teikti apeliacijas dėl anglų kalbos, fizikos ir istorijos valstybinių brandos egzaminų. Jas kandidatai turi pateikti liepos 8-9 dienomis.

 
Placiau
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai