Naujienos 
 
 
 
2009-11-30 16:27:02
 

Skelbiame 2010 m. lietuvų kalbos (gimtosios), gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kalbėjimo temas.

 
 
 
2009-11-17 13:59:04
 

Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius patvirtino 2010 m. kalbų ir mokinių kompiuterinio raštingumo įskaitų, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščius.

Tvirtinant egzaminų tvarkaraščius, buvo atsižvelgta į savivaldybių atstovų, mokyklų direktorių, mokytojų, dalyvavusių ministerijos organizuotose viešosiose konsultacijose dėl 2010 m. brandos egzaminų, pateiktus pasiūlymus.

Pagrindinė brandos egzaminų sesija prasidės gegužės 31 d. lietuvių k. (gimtosios) egzaminu, baigsis birželio 19 d. Pakartotinė sesija vyks birželio 21-liepos 7 d. Valstybinių brandos egzaminų rezultatus numatoma skelbti birželio 25 d., liepos 1 d., 5 d., 12 d.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas bus organizuojamas gegužės 24 – birželio 9 d.

Konsultacijų metu vyko apklausa, kada pradėti egzaminų sesiją – gegužės 31 d. ar birželio 7 d. Kad sesija būtų pradėta gegužės 31 d. pasisakė 74 proc. apklaustųjų, už birželio 7 d. -16,6 proc.

Atsižvelgta į mokytojų siūlymą - matematikos, istorijos brandos egzaminus perkelti iš pirmadienio į kitas savaitės dienas.

Tvarkaraštis sudarytas turint omenyje 2010 m. numatomus poilsio dienų pakeitimus.

2010 m. brandos egzaminų sesija lyginant su 2009 m. prasidės dviem savaitėmis vėliau ir truks viena savaite trumpiau. Tikimasi, kad egzaminų sesijos laiku mažiau bus trukdomas ugdymo procesas.

2010 m. kalbų ir mokinių kompiuterinio raštingumo įskaitų, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščius galima rasti Švietimo ir mokslo ministerijos tinklalapyje http://www.smm.lt/egzaminai/docs/2009-11-16-ISAK-2337.pdf, Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje http://www.egzaminai.lt/6/ .

Brandos atestatui gauti 2010 m. reikės išlaikyti 2 brandos egzaminus – privalomąjį lietuvių (gimtosios ir valstybinės) kalbos ir vieną pasirenkamąjį.

Nuo 2010 m. nebebus organizuojami tų pasirenkamųjų mokomųjų dalykų mokykliniai brandos egzaminai, kurių vykdomi valstybiniai brandos egzaminai. Tai yra matematikos, istorijos, biologijos, chemijos, fizikos, informacinių technologijų, užsienio kalbų, išskyrus lietuvių (gimtosios) ir lietuvių (valstybinės) kalbos brandos egzaminą.

Bus organizuojami: muzikos, dailės, muzikologijos, geografijos, tautinių mažumų gimtųjų kalbų ir naujas technologijų (naujas) mokykliniai egzaminai.

Pakartotinoje sesijoje egzaminus galės laikyti tik tie kandidatai, kurie dėl pateisinamos priežasties nelaikė valstybinio ar mokyklinio brandos egzamino bei neišlaikė lietuvių (gimtosios ar valstybinės) kalbos valstybinio ar mokyklinio brandos egzamino per pagrindinę sesiją. Jie galės perlaikyti mokyklinį brandos egzaminą.

 
 

 
 
 
2009-11-10 14:42:57
 

Pasinaudojus bandomojo technologijų mokyklinio brandos egzamino dalyvių pateikta medžiaga – egzamino baigiamojo darbo aprašų kopijomis, vaizdine informacija apie sukurtus egzamino produktus, paslaugas ir jų pristatymus, atsiliepimais ir vertinimais – parengti metodiniai reikalavimai, kaip sėkmingai organizuoti šį naujo tipo mokinių kompetencijas tikrinantį egzaminą. Šie metodiniai reikalavimai technologijų mokyklinio brandos egzamino techninei užduočiai parengti skirti technologijų mokyklinio brandos egzamino užduočių rengėjams – technologijų ir profesijos mokytojams.

Mokykloms, organizuosiančioms 2010 m. technologijų mokyklinį brandos egzaminą ir norinčioms sužinoti daugiau apie šį procesą, siūlytume kreiptis į mokyklas, dalyvavusias technologijų mokyklinio brandos egzamino bandyme. Skelbiame mokyklų sąrašą.

 
 
 
2009-10-19 14:30:23
 

Nacionalinis egzaminų centras skelbia 2010 m. kalbų ir mokinių kompiuterinio raštingumo įskaitų tvarkaraščio projektą. Siūlome susipažinti.

Primename, kad mokiniui ir buvusiam mokiniui individualaus ugdymo plano lietuvių kalbos (gimtosios), lietuvių kalbos (valstybinės) ir užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzaminus leidžiama laikyti tik išlaikius atitinkamo dalyko įskaitą.
 

 
 
 
2009-10-19 11:24:44
 

Atkreipiame dėmesį, kad 2010 m. nebus organizuojami tų mokomųjų dalykų, kurie turi valstybinių brandos egzaminų atitikmenis, mokykliniai brandos egzaminai (išskyrus lietuvių kalbos).

Pristatome 2010 metų biologijos valstybinio brandos egzamino užduoties pavyzdį, parengtą pagal naujos redakcijos biologijos valstybinio brandos egzamino programą (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. ISAK-1854 redakcija). Ši programa apibrėžia, kad 40 proc. egzamino užduočių turi sudaryti bendrojo biologijos kurso dalykai, o 60 proc. – išplėstinio, vadinasi, 40 proc. galimų surinkti taškų bus skiriami už atliktas bendrojo kurso išmanymą matuojančias užduotis, o 60 proc. taškų – už išplėstinio. Pateiktame užduoties pavyzdyje bendrojo kurso klausimai pažymėti B.

2009 m. rugsėjo 17 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymu pakeisti ir keli biologijos brandos egzaminų programos punktai, susiję su egzamino struktūra (žr. Biologijos valstybinio brandos egzamino programos VI dalį).

2010 m. biologijos valstybinio brandos egzamino užduočių sprendimai ir atsakymai bus rašomi A3 formato sprendimų ir atsakymų lape. Kad Jums būtų patogiau, 2010 metų biologijos valstybinio brandos egzamino užduoties pavyzdžio sprendimų ir atsakymų lapą pateikiame dviem – A3 ir A4 – formatais. Atkreipiame dėmesį, kad sprendimų ir atsakymų lape po I dalies klausimais su pasirenkamaisiais atsakymais palikta vietos savo atsakymui (jei mokinys prieš tai suklydo) ištaisyti.

Nacionalinis egzaminų centras laukia atsiliepimų ar pastabų iš mokytojų apie naujai parengtą užduoties pavyzdį bei sprendimų ir atsakymų lapą el. paštu [email protected].

Iki 2009 m. gruodžio mėn. 1 d. Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje planuojama įdėti ir kitų dalykų valstybinių brandos egzaminų užduočių pavyzdžius, parengtus pagal naujos redakcijos egzaminų programas. Atsiprašome, kad šiuose užduočių pavyzdžiuose nerasite rečiau vartojamų dalykinių terminų vertimų į rusų ir lenkų kalbas. Vertimus pateiksime 2010 m. brandos egzaminų sesijos užduotyse, kaip jau įprasta.

 
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai