Naujienos 
 
 
 
2011-12-28 14:32:53
 

Skelbiame dalį 2009 m. PISA (Programme for International Student Assessment) tyrimo užduočių, skirtų matuoti penkiolikmečių skaitymo gebėjimams. Tikimės, kad po tarptautinio tyrimo virtuvę leisiančios pasižvalgyti užduotys pirmiausia bus įdomios ir naudingos gimtųjų kalbų mokytojams, didelį dėmesį ugdymo procese skiriantiems teksto suvokimui (vienai iš pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo testo dalių). Šios užduotys turėtų teikti kūrybinių impulsų ir kitų dalykų mokytojams: juk šio tyrimo kūrėjų pagrindinis tikslas – stebėti, kaip mokiniai pasirengę mokykloje įgytas žinias pritaikyti už jos ribų, t.y. spręsdami gyvenimiškas problemas.

Leidinį PISA 2009 skaitymo gebėjimų užduočių pavyzdžiai, 2011 galite rasti adresu http://nec.lt/126/.

 
Placiau
 
 
2011-12-16 14:34:47
 

Skelbiame 2012 metų Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų tvarkaraštį. Atkreipiame dėmesį, kad pirmasis egzaminas vyks 2012 metų sausio 19 d.

 
Placiau
 
 
2011-11-22 10:32:57
 

Švietimo ir  mokslo ministras patvirtino 2012 metų kalbų ir mokinių kompiuterinio raštingumo įskaitų, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščius. Iš  Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje paskelbtų svarstyti  2 tvarkaraščių variantų, atsižvelgiant į interesų grupių dėl 2012 metų tvarkaraščių projektų pareikštas nuomones, atrinktas tas, kuriame  brandos egzaminų sesijos pradžia numatyta 2012 m. gegužės 5 d., o egzaminų rezultatai būtų baigti skelbti 2011 m. liepos 22 d. Tvarkaraščių variantas pasirinktas apibendrinus gautus pasiūlymus, aptarus  su LAMA BPO, mokinių parlamentu, moksleivių sąjunga, pedagogus vienijančiomis profesinėmis sąjungomis, kitais socialiniais partneriais, įvertinus kandidatų darbų srautus, vertinimo organizavimo ir  technines galimybes.

 
Placiau
 
 
2011-11-11 12:21:36
 
 

Skelbiama 2012 metų matematikos valstybinio brandos egzamino pavyzdinė užduotis, taip pat atsakymų lapas ir vertinimo instrukcija, parengti atsižvelgus į 2010 m. liepos 9 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu V-1123 patvirtintus Matematikos brandos egzaminų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. ISAK-496 „Dėl brandos egzaminų programų“ (Žin., 2003, Nr. 40-1870; 2009, Nr. 114-4871; 2010, Nr. 85-4474), pakeitimus.

 

2012 metų matematikos valstybinio brandos egzamino užduoties atsakymus mokiniai turės pateikti atsakymų lape.

 

Siūlome susipažinti su pasikeitusia matematikos valstybinio brandos egzamino užduoties ir atsakymų lapo struktūra.
 
Placiau
 
 
2011-10-25 09:37:16
 

 

2012 metais pirmą kartą bus organizuojamas ir vykdomas geografijos valstybinis brandos egzaminas.
2010 metų sausio 19 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-81 buvo patvirtinta Geografijos valstybinio brandos egzamino programa. Pagal joje apibrėžtus geografijos mokymosi tikslus ir uždavinius, egzamino metu tikrinamus mokinių gebėjimus ir egzamino struktūrą bei tematiką bus kuriama 2012 metų geografijos valstybinio brandos egzamino užduotis.
Pristatome pavyzdinę 2012 metų geografijos valstybinio brandos egzamino užduotį, jos vertinimo instrukciją ir atsakymų lapą, kuriame mokiniai turės pateikti atsakymus į užduotyje suformuluotus klausimus.
Kaip buvusio geografijos mokyklinio, taip ir būsimo valstybinio brandos egzamino užduoties struktūra lieka ta pati: I dalyje yra klausimai su pasirenkamaisiais atsakymais, II dalyje pateikiami atviro tipo klausimai, į kuriuos reikia atsakyti remiantis įvairiais geografiniais šaltiniais, statistine informacija, žemėlapiais.

Siūlome susipažinti su geografijos valstybinio brandos egzamino pavyzdine užduotimi ir ją išbandyti.

 
Placiau
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai