Naujienos 
 
 
 
2014-12-04 13:12:40
 

Nacionalinis egzaminų centras atliko lietuvių gimtosios kalbos ir matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų (toliau – PUPP) rezultatų analizę. Pageidavusios ir atitinkamus duomenis pateikusios mokyklos gaus ataskaitas, kuriose teikiama lyginamoji informacija apie PUPP rezultatus. Ataskaitos pavyzdį rasite čia. Jose matyti ne tik atitinkamos mokyklos minėtų dalykų galutiniai ir tarpiniai atskirų užduočių rezultatai, bet ir jų palyginimas su kitų šalies bendrojo ugdymo mokyklų rezultatais. Dar viena parengtos ataskaitos dalis – atskirų mokinių pasiekimų profiliai. Juose pateikiama informacija apie atskirų mokinių pasiekimus, kurie lyginami su mokyklos ir visos šalies mokinių rezultatais. Mokinio pasiekimų profilio pavyzdį rasite čia. Viliamės, kad minėtos ataskaitos mokyklos vadovybei, mokytojams, mokiniams ir jų tėvams padės apmąstyti ne tik pagrindinio ugdymo pasiekimų rezultatus, bet įsivertinti stipriąsias ir silpnąsias vietas mokantis lietuvių kalbos ir matematikos, numatyti optimalią tolimesnio ugdymo strategiją.

 
 
 
2014-12-04 11:15:29
 

Nacionalinis egzaminų centras pateikia jums istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros ir matematikos valstybinių brandos egzaminų (toliau – VBE) užduočių analizes, atliktas nepriklausomų ekspertų. Šiose analizėse aptariama užduočių kokybė, mokinių rezultatai, o lietuvių kalbos ir literatūros VBE atveju ir metodinė medžiaga, skirta VBE kandidatų darbų vertintojams, taip pat teikiamos rekomendacijos, kaip spręsti analizėse įvardytas problemas. Remiantis analizėse pateiktomis išvadomis Nacionalinis egzaminų centras teikė siūlymus dėl matematikos brandos egzamino programos tikslinimo ir koregavo 2015 metų lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino vertinimo kriterijus. Su analizėmis galima susipažinti rubrikoje Brandos egzaminai → Rezultatai → Rezultatų analizės → 2014 m.

 
 
 
2014-12-01 16:50:45
 

Skelbiame savivaldybių, pateikusių paraiškas ir dalyvausiančių veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas savivaldybėse 2014-2015 m. m.“ sąrašą.
Su šiomis savivaldybėmis bus pasirašytos bendradarbiavimo sutartys (sutarties projektas derinimui bus pateiktas iki 2014 m. gruodžio 15 d.)
 

 
Placiau
 
 
2014-11-27 15:02:29
 

Kviečiame mokyklas teikti paraiškas dėl dalyvavimo veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2014-2015 m. m.“. Paraiškas mokyklos gali teikti iki 2014 m. gruodžio 15 d.

 
Placiau
 
 
2014-11-21 14:41:37
 

2014 m. lapkričio 21 d. įvyko Nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursas. Į konkursą užsiregistravo daugiau kaip 16 tūkstančių 8–10 klasių mokinių iš 399 bendrojo ugdymo mokyklų. Šiuo konkursu siekiama populiarinti modernias matematikos ir gamtos mokslų užduotis, ugdyti mąstymo bei matematikos ir gamtos mokslų žinių taikymo praktikoje gebėjimus. Konkurso užduočių kontekstai yra gyvenimiški, labai įvairūs, leidžiantys pateikti skirtingo sunkumo bei sudėtingumo klausimų. Atsakant į juos reikėjo ne paaiškinti ar atpažinti sąvokas, reiškinius, objektus, bet išrinkti argumentą, išvadą, priežastį, pastebėti dėsningumą ir jį pritaikyti. Konkurso užduotis rasite čia.

 
Placiau
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai