Naujienos 
 
 
 
2015-12-18 16:50:19
 

Nacionalinis egzaminų centras, siekdamas skatinti savivaldybes ir mokyklas naudotis standartizuotais testais, tobulinti mokinių pasiekimų testavimo procedūras ir plėsti standartizuotų testų duomenų panaudojimą ugdymo kokybei gerinti, 2015-2016 m. m. vykdo veiksmo tyrimą „Standartizuotų testų taikymas mokyklose  2015-2016 m. m.“ Skelbiame mokyklų, pageidaujančių dalyvauti veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2015-2016 m. m.“, dalyvavimo sąlygas. Mokyklos, pageidaujančios dalyvauti tyrime, paraiškas turi pateikti iki 2016 m. sausio 10 d. Su mokyklomis, pateikusiomis paraiškas, dėl veiksmo tyrimo vykdymo bus pasirašomos bendradarbiavimo sutartys.
Paraiškas gali teikti: mokyklos iš tų savivaldybių, kurios nepateikė paraiškos dėl standartizuotų testų taikymo savivaldybėje, privačios mokyklos, kitos ne savivaldybių pavaldumo mokyklos.

•    Mokyklų, pageidaujančių dalyvauti veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2015-2016 m. m.“, dalyvavimo sąlygos
•    Paraiškos forma
•    Savivaldybių, pateikusių paraiškas dėl standartizuotų testų taikymo savivaldybėse 2015-2016 m. m., sąrašas

 
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai