Naujienos 
 
 
 
2009-03-27 17:07:36
 

Šiandien vykusią Mokinių kompiuterinio raštingumo (MKR) įskaitą išlaikė 69 procentai abiturientų.

 
Placiau
 
 
2009-03-25 14:30:26
 

Sudarant 2009 metų valstybinių brandos egzaminų (toliau – VBE) vertinimo komisijas vadovaujamasi 2009 metų Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos 113 ir 114 punktais.

Šiuo metu Nacionalinis egzaminų centras yra parengęs VBE kandidatų darbų vertinimo tvarkos aprašą, kuriame pateikti pagrindiniai vertinimo komisijos narių atrankos kriterijai.

 
Placiau
 
 
2009-03-25 11:03:41
 

Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius susitiko su Nacionalinio egzaminų centro vadovais. Švietimo ir mokslo ministrui jie pristatė pasirengimo 2009 m. Brandos egzaminams ir Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimui rezultatus.
„Per susitikimą įvertinome galimus rizikos veiksnius, aptarėme priemones, kaip juos sumažinti, kad egzaminų sesija vyktų sklandžiai ir sėkmingai. Nacionalinis egzaminų centras turi padaryti viską, kad sistema būtų patikima, saugi ir veiktų be trūkumų“, - pabrėžė švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius.
Pasak Nacionalinio egzaminų centro direktorės D. Šukienės, šiais metais pagrindinis dėmesys kreipiamas į egzaminų saugumą bei vertinimo skaidrumą.
 

 
Placiau
 
 
2009-03-24 10:00:00
 

Nacionalinis egzaminų centras (NEC) pradėjo įgyvendinti projektą „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“ pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“, VP1-2.1-ŠMM-01-V priemonę „Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas“. 

Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų sistemą.
Įgyvendinant projekto veiklas siekiama užtikrinti Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) ir brandos egzaminų (BE) sistemos tobulinimo tęstinumą, kelti užduočių rengėjų kvalifikaciją, tobulinti užduočių duomenų bazę; kurti kompiuterizuotą darbų vertintojų mokymo(si) aplinką, kelti vertintojų kvalifikaciją, tobulinti BE darbų vertinimo kokybę, sudarant prielaidas įvertintų BE darbų demonstravimo internete sistemos sukūrimui; kelti užduočių rengėjų kvalifikaciją kuriant kokybines rezultatų analizes; išbandyti Brandos darbą, kuris leistų tikrinti ne tik mokinių žinias ir gebėjimus, bet ir kompetencijas.

Projekto trukmė nuo 2009 m. vasario 12 d. Iki 2011 m. lapkričio 12 d.
Projektą iš dalies finansuoja Europos socialinis fondas. Skirta parama – 4 534 152,00 Lt.
Projekto finansavimo ir administravimo sutarties Nr. VP1-2.1-ŠMM-01-V-01-002.

 

 
Placiau
 
 
2009-03-18 10:00:00
 

Visą kovo mėnesį savivaldybių švietimo centruose vyksta lietuvių kalbos (gimtosios) brandos egzaminų vertintojų seminarai, į kuriuos kviečiami lietuvių kalbos (gimtosios) mokytojai.

„Atsižvelgus į praėjusią brandos egzaminų sesiją ir pateiktas rekomendacijas, šiais metais siekiama paspartinti egzaminų vertinimą, palengvinti krūvį vertintojams bei sudaryti palankesnes jų darbo sąlygas“, - sakė Nacionalinio egzaminų centro direktorė Danutė Šukienė.
 

 
Placiau
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai