Naujienos 
 
 
 
2010-02-01 10:39:39
 

Nuo 2012 m. brandos egzaminų portfelį papildys geografijos valstybinis brandos egzaminas. Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius įsakymu Nr. V-81 patvirtino šio egzamino programą.
Geografijos egzamino turinys apims bendrojo ir išplėstinio geografijos kurso pasiekimus iš geografinio pažinimo, gamtinės ir visuomeninės, regioninės ir globalinės geografijos teminių sričių.
Egzamino užduotį sudarys dvi dalys. Pirmojoje dalyje – klausimai su pasirenkamaisiais atsakymais, reikalaujantys žinių ir supratimo bei jų taikymo įgūdžių, antrojoje dalyje – struktūriniai klausimai. Atsakydamas į juos, mokinys turės pademonstruoti gebėjimus pritaikyti įgytas žinias ir praktinius įgūdžius analizuodamas, vertindamas geografinę informaciją.
2010 metais bus rengiamos ir išbandomos pavyzdinės egzamino užduotys, tikslinami vertinimo kriterijai ir kt. Taip pat vyks susitikimai su mokytojais, kurių metų bus pristatoma egzamino programa, užduotys, vertinimas.
Iki 2012 m. abiturientai galės rinktis laikyti, kaip ir dabar, mokyklinį geografijos egzaminą.
Valstybinio brandos egzamino programą galima rasti Nacionalinio egzaminų centro (www.nec.lt), Ugdymo plėtotės centro (www.upc.smm.lt) ir Geografijos mokytojų asociacijos (www.geografija.lt) tinklapiuose.
 

 
 
 
2010-01-25 11:24:05
 

Atkreipiame dėmesį, kad eksternai, asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą,  planuojantys 2010 m. laikyti  brandos egzaminus, nuo  sausio 15 d. iki kovo 5 dienos gali  teikti prašymus savivaldybės, kurioje gyvena, administracijos direktoriaus  paskirtos bazinės mokyklos direktoriui ir  pasirinktus egzaminus laikyti  pagrindinėje sesijoje. Eksternai, užsienio šalių mokyklų vidurinio ugdymo programos baigiamųjų klasių mokiniai, pageidaujantys laikyti brandos egzaminus, gali  teikti prašymus bazinės mokyklos direktoriui nuo kovo 8 d. iki gegužės 14 d. ir laikyti pasirinktus egzaminus pakartotinėje sesijoje. Pateikdamas prašymą bazinės mokyklos direktoriui eksternas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,  vidurinį išsilavinimą  ar užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinio statusą liudijantį dokumentą.

Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

 

 
 
 
2010-01-22 15:45:29
 

Vakar įvykusiame pasitarime su apskričių ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistais, atsakingais už brandos egzaminų organizavimą ir vykdymą, buvo aptartos rengimosi 2010 m. brandos egzaminams aktualijos, Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, Kalbų, Mokinių kompiuterinio raštingumo įskaitų nuostatų pakeitimai, pristatytas technologijų brandos egzaminas, diskutuota kitais aktualiais egzaminų organizavimo klausimais.

 
 
 
2010-01-19 07:48:48
 


Vykdydamas pasirengimo valstybinių brandos egzaminų sesijai darbus, nuo 2010 metų sausio 19 dienos Nacionalinis egzaminų centras organizuoja valstybinių brandos egzaminų užduočių, parengtų pagal naujos redakcijos egzaminų programas, išbandymą. Atrinktose mokyklose bus išbandomos matematikos, istorijos, biologijos, chemijos, fizikos, informacinių technologijų, užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) ir geografijos valstybinių brandos egzaminų užduotys. Planuojama, kad išbandytos užduotys iki vasario 20 dienos bus pataisytos atsižvelgiant į gautus statistinius duomenis ir ekspertų rekomendacijas.

 
Placiau
 
 
2010-01-18 09:54:25
 

Nacionalinis egzaminų centras gauna nemažai klausimų dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 27.2 punkto. Šiame punkte rašoma, kad mokinys ir buvęs mokinys nuo brandos egzaminų atleidžiami mokyklos direktoriaus įsakymu, jeigu "iki kovo 5 d. mokyklos direktoriui pateikė tarptautinį užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) egzamino, kurio įvertinimas pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis yra ne žemesnio kaip B2 lygio, išlaikymo dokumentą ir prašymą atleisti nuo pasirinkto užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino. Prie įsakymo pridedama tarptautinio egzamino išlaikymo dokumento kopija." Taigi nuo 2010 m. mokinys gali būti atleistas nuo valstybinio užsienio kalbos (pvz., anglų) egzamino, jei bus išlaikęs tarptautinį (pvz., IELTS) egzaminą ir pateiks tai patvirtinančius dokumentus.

Atkreipiame dėmesį, kad tarptautinio egzamino įvertinimas nebus konvertuojamas į valstybinio brandos egzamino balus, nes šių egzaminų vertinimo sistemos nesuderinamos, tačiau išlaikiusiems tarptautinį egzaminą mokiniams užsienio kalbos įskaita bus įvertinta 10 balų.  Manome, kad laikyti tarptautinį ir nelaikyti valstybinio brandos egzamino yra patogu tiems mokiniams, kurie ketina studijuoti ne Lietuvoje. Tačiau mokiniai, ketinantys studijuoti aukštosiose Lietuvos mokyklose, prieš priimdami sprendimą, ar pasinaudoti Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 27.2 punkto galimybėmis, turėtų atidžiai išnagrinėti priėmimo į aukštąsias mokyklas reikalavimus atitinkamoms specialybėms studijuoti ir atitinkamai pasirinkti reikiamą  valstybinių egzaminų skaičių, nes mokiniams, pretenduojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas Lietuvos aukštosiose mokyklose, reikės išlaikyti ne mažiau kaip tris egzaminus. Ši taisyklė nebus taikoma tik menų studijas pasirinkusiesiems. Iš viso abiturientas šiais metais galės laikyti ne daugiau kaip 6 egzaminus.

Primename, kad iki kovo 5 d. abiturientai turi apsispręsti, kiek ir kuriuos brandos egzaminus laikys. Balandžio pradžioje savivaldybėse bus paskelbtos mokyklos, kuriose vyks  atskirų dalykų  egzaminai.
 

 
Placiau
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai