Naujienos 
 
 
 
2010-03-08 13:06:26
 

Informuojame, kad vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. lapkričio 16 d. įsakymu   Nr. ISAK – 2337 “Dėl 2010 metų kalbų ir mokinių kompiuterinio raštingumo įskaitų, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščių patvirtinimo“ 2010 m. kovo 8 dieną pradedamas vykdyti Technologijų mokyklinis brandos egzaminas. Numatyta šio egzamino pabaigos data – gegužės 25 diena. Egzaminą pasirinko laikyti daugiau kaip 4000 kandidatų. Technologijų brandos egzaminą galėjo rinktis mokiniai, kurie mokosi pagal pasirinktą bendrojo lavinimo mokyklos technologijų programą arba profesinio mokymo programą.

 

 
Placiau
 
 
2010-03-01 14:23:26
 

Skyrelyje „Brandos egzaminai“ skelbiame matematikos, istorijos, biologijos, chemijos, fizikos, informacinių technologijų, užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinių brandos egzaminų bandomąsias užduotis, parengtas pagal redaguotas valstybinių brandos egzaminų programas, užduočių vertinimo instrukcijas ir egzaminų išlaikymo ribas.

 
Placiau
 
 
2010-02-25 17:33:06
 

Nacionalinis egzaminų centras ir Švietimo ir mokslo ministerija gauna nemažai klausimų ir pasiūlymų dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 27.2 punkto. Šiame punkte rašoma, kad mokinys ir buvęs mokinys nuo brandos egzaminų atleidžiami mokyklos direktoriaus įsakymu, jeigu „iki kovo 5 d. mokyklos direktoriui pateikė tarptautinį užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) egzamino, kurio įvertinimas pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis yra ne žemesnio kaip B2 lygio, išlaikymo dokumentą ir prašymą atleisti nuo pasirinkto užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino. Prie įsakymo pridedama tarptautinio egzamino išlaikymo dokumento kopija.“
 

 
Placiau
 
 
2010-02-25 11:21:07
 

Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje skelbiame NEC direktoriaus įsakymu patvirtintas 2010 m. muzikologijos mokyklinio brandos egzamino kūrybinės užduoties muzikos istorijos žinių tikrinimo žodžiu potemes.

 
 
 
2010-02-22 16:48:46
 

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras 2010 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 230 „Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų (vertinimo) pritaikymo specialiųjų poreikių mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų (vertinimo) pritaikymo specialiųjų poreikių mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams tvarkos aprašą, reglamentuojantį pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų vykdymo, užduoties formos ir vertinimo instrukcijų pritaikymą specialiųjų poreikių mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, atsižvelgus į jų sveikatos sutrikimus ir galimybes.

 
Placiau
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 Toliau
 


 
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai