Naujienos 
 
 
 
2010-11-30 10:47:46
 

Skyrelyje „PUPP“ skelbiame pavyzdines matematikos bei lietuvių kalbos (gimtosios) ir lietuvių kalbos (valstybinės) dalies raštu užduotis.
2011 metais matematikos, lietuvių kalbos (gimtosios) ir lietuvių kalbos (valstybinės) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai bus vykdomi pagal programas, patvirtintas 2010 m. sausio 8 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu ISAK Nr. V-55.
 

 
Placiau
 
 
2010-11-29 12:41:40
 

Skelbiame svarstyti 2011 metų brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir Kalbų įskaitų nuostatų naujos redakcijos projektus, koreguotus atsižvelgiant į Jūsų iki lapkričio 21 d. gautus pasiūlymus. Dėkojame visiems teikusiems siūlymus ir vertinimus.

Nuomonių, pastabų ir siūlymų dėl šių projektų laukiame  iki gruodžio 8 d. Prašome  siųsti el. paštu  centras@nec.lt.

 
Placiau
 
 
2010-11-29 12:26:14
 

Švietimo ir mokslo ministras patvirtino 2011 metų kalbų ir mokinių kompiuterinio raštingumo įskaitų, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščius. Iš Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje paskelbtų svarstyti 3 tvarkaraščių variantų, atsižvelgiant į įvairių interesų grupių dėl 2011 metų tvarkaraščių projektų pareikštas nuomones, pastabas ir pasiūlymus atrinktas tas, kuriame brandos egzaminų sesijos pradžia numatyta 2011 m. gegužės 7 d., o egzaminų rezultatai būtų baigti skelbti 2011 m. liepos 22 d. Tvarkaraščių variantas pasirinktas apibendrinus apklausos rezultatus, aptarus  susitikimuose su LAMA BPO, moksleivių parlamentu, moksleivių sąjunga, pedagogus vienijančiomis profesinėmis sąjungomis, kitais socialiniais partneriais, įvertinus kandidatų darbų srautus, vertinimo organizavimo ir  technines galimybes.

 
Placiau
 
 
2010-10-29 10:06:22
 

Skelbiame svarstyti 2011 metų brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir Kalbų įskaitų nuostatų naujos redakcijos projektus. Atkreipiame dėmesį į keletą numatomų svarbesnių keitimų.

 
Placiau
 
 
2010-09-03 11:45:44
 

 

Skelbiame svarstymui 2011 metų brandos egzaminų tvarkaraščių tris alternatyvius projektus.
 
2011 metų egzaminų tvarkaraščio projekte A siūloma brandos egzaminų sesijos pradžia 2011 m. gegužės 30 d., o pabaiga – 2011 m. liepos 28 d. 
 
2011 metų egzaminų tvarkaraščio projekte B siūloma brandos egzaminų sesijos pradžia 2011 m. gegužės 31 d., o pabaiga – 2011 m. liepos 22 d. Atkreipiame dėmesį, kad šiame tvarkaraščio projekte siūloma dalį valstybinių brandos egzaminų (užsienio kalbų) organizuoti gegužės mėnesį.
 
2011 metų egzaminų tvarkaraščio projekte C siūloma brandos egzaminų sesijos pradžia 2011 m. birželio 6 d., o pabaiga – 2011 m. rugpjūčio 4 d. Atkreipiame dėmesį, kad šiame tvarkaraščio projekte siūloma brandos egzaminus organizuoti pasibaigus mokslo metams.
 
Kviečiame iki spalio 8 d. pareikšti savo nuomonę dėl priimtiniausio tvarkaraščio varianto ir pateikti pastabas, kurių pagrindu būtų galima jį tobulinti el. paštu  centras@nec.lt .
 
Mokyklas kviestume savo poziciją pareikšti duomenų perdavimo sistemoje KELTAS šiam tikslui skirtoje rubrikoje.
 
Placiau
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 Toliau
 


 
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai