Naujienos 
 
 
 
2015-06-03 08:32:14
 

Birželio 4 dieną bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose mokoma pagal gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) programą dešimtos (gimnazijų antros) klasės mokiniai dalyvaus gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (raštu) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime. Galutinį šio pasiekimų patikrinimo įvertinimą sudaro abiejų pasiekimų patikrinimo dalių – viešojo kalbėjimo, vykdyto vasario 9 – balandžio 24 dienomis ugdymo procese, ir dalies raštu (rašymo, teksto suvokimo, literatūros ir kalbos žinių taikymo) įvertinimų suma. Šis patikrinimas nėra privalomas. Gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) pasiekimų patikrinimo rezultatų skelbimo data – birželio 17 diena.

 
 
 
2015-06-01 17:04:50
 

Du mokykliniai brandos egzaminai – menų ir technologijų – yra vykdomi tik ugdymo procese. Technologijų mokyklinis brandos egzaminas – vienas populiariausių (jį šiais metais pasirinko 9317 kandidatų). Šis egzaminas vyko jau šeštus metus. Egzamine dalyvavo 8104 kandidatai, iš jų egzaminą išlaikė 99,4 proc. kandidatų. Aukščiausią egzamino įvertinimą – 10 balų – gavo 24,5 proc. egzaminą laikiusių kandidatų. Lyginant 2010–2015 metų technologijų mokyklinio brandos egzamino duomenis, matyti, kad kandidatų, kurie renkasi laikyti šį egzaminą, skaičius auga, o egzaminą išlaikiusiųjų ir pasiekusiųjų maksimalų rezultatą procentai nesikeičia.

 

 
Placiau
 
 
2015-06-01 15:59:04
 

Šiandien, birželio 1 d., vyko visiems Lietuvos abiturientams privalomas lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas. Mūsų žiniomis, egzaminas vyko sklandžiai, be jokių incidentų. Abiejų – mokyklinio ir valstybinio – brandos egzaminų temos skelbiamos mūsų tinklapyje.

Valstybinio brandos egzamino vertinimas prasidės birželio 8 d. Kandidatų darbus vertins dvi savaites per keturis šimtus vertintojų. Šio egzamino rezultatai bus paskelbti iki liepos 2 d.

Mokyklinio brandos egzamino kandidatų darbai turi būti įvertinti per devynias darbo dienas, t.y. rezultatai bus skelbiami birželio 12 d.
 

 
 
 
2015-06-01 11:46:06
 

Birželio 3 d. vyks biologijos valstybinis brandos egzaminas. Egzaminą laikyti rinkosi 8 953 kandidatai. Šis egzaminas bus vykdomas devyniasdešimt devyniuose Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtuose centruose.

Egzamino užduotis parengta pagal 2011 metų liepos 1 dienos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu V-1197 patvirtintą egzamino programą, prie kurios yra pateikti egzamino minimalius reikalavimus iliustruojančių užduočių pavyzdžiai.

Siūlome susipažinti su biologijos valstybinio brandos egzamino vykdymo reikalavimais. Juos dalyko brandos egzamino vykdymo dieną egzaminui prasidedant kandidatams primins ir egzamino vykdytojai.

 
Placiau
 
 
2015-06-01 11:42:45
 

Birželio 2 d. bendrojo ugdymo mokyklų visi dešimtos (gimnazijų antros) klasės mokiniai dalyvaus lietuvių kalbos (gimtosios) ir lietuvių kalbos (valstybinės) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo dalyje raštu.

Atkreipiame dėmesį, kad lietuvių kalbos (gimtosios) PUPP rašymo vertinimo instrukcija bus paskelbta pasibaigus šiai daliai, todėl siūlome nuo jos ir pradėti vertinimą. Kitos – teksto suvokimo, literatūros ir kalbos žinių taikymo testo – dalies vertinimo instrukcija bus skelbiama trečiadienį (birželio 3 d.), vertinimo instrukciją patikslinus atsakymais iš mokinių darbų. Lietuvių kalbos (valstybinės) PUPP vertinimo instrukcija bus skelbiama kaip įprasta, pasibaigus PUPP vykdymui.

Pasiekimų patikrinimų rezultatai, susumavus dalies žodžiu ir dalies raštu mokinio gautus taškus, vadovaujantis Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 77 punktu, bus paskelbti po 9 darbo dienų – birželio 15 dieną.

 
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai