Naujienos 
 
 
 
2015-12-16 13:02:47
 

Informuojame, kad 2016 metų sausio 5–6 dienomis per Mokytojo TV vyks tiesioginės vaizdo transliacijos, skirtos menų, technologijų ir muzikologijos mokykliniams brandos egzaminams.

 

 
Placiau
 
 
2015-12-16 10:52:13
 

Kaip ir kasmet, Nacionalinis egzaminų centras duomenų perdavimo sistemoje KELTAS skelbs 2015 metų biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, informacinių technologijų, istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos valstybinių brandos egzaminų pakartotinės sesijos užduotis ir užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinių brandos egzaminų pavyzdines užduotis, atsakymų lapus ir užduočių vertinimo instrukcijas. Šias užduotis bus galima naudoti rengiant bandomuosius egzaminus mokyklose.  Užduotys KELTO sistemoje bus skelbiamos 2016 metų sausio  15 d. – vasario 26 d.

Nuo 2016 metų vasario  29  dienos  tos pačios užduotys bus skelbiamos Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje.
 

 
 
 
2015-12-16 09:26:26
 

Duomenys apie skirtingose savivaldybių mokyklose kandidatų (mokinių, buvusių mokinių ir eksternų), laikiusių valstybinius brandos egzaminus skaičius, ir jų gautų valstybinių brandos egzaminų (toliau – VBE) balų vidurkius buvo pateikti žurnalui ,,Reitingai“. Po praėjusią savaitę viešai paskelbtos informacijos apie mokyklų kandidatų rezultatus, laikant skirtingus VBE, atkreipiame dėmesį, kad mokyklų vietą reitinge lėmė visų toje mokykloje laikiusiųjų kandidatų (mokinių, buvusių mokinių ir eksternų) gautų VBE balų vidurkiai. Nacionalinis egzaminų centras atsiprašo bazinių mokyklų (tai mokyklos, kurios priima eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus) bendruomenių ir pateikia duomenis apie tų mokyklų einamųjų metų užsiregistravusių laikyti brandos egzaminus mokinių, egzaminus laikiusių mokinių skaičius ir jų valstybinių brandos egzaminų balų vidurkius.

 
Placiau
 
 
2015-12-10 17:00:51
 

Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje skelbiama nauja rubrika „Dažniausiai užduodami klausimai“. Šiuo metu yra parengta informacija apie lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą ir užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalį.

Informacija šioje rubrikoje, gavus naujų klausimų, bus nuolat atnaujinama ir papildoma.
 

 
 
 
2015-12-10 09:55:57
 

Šiandien Nacionalinio egzaminų centre vyko susitikimas su Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) Švietimo politikos koordinatoriumi Gediminu Goda. Kaip ir kasmet, ši organizacija, bendradarbiaudama su Nacionaliniu egzaminų centru ir Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO), rengia abituriento atmintinę. Šiame susitikime buvo aptarti aktualūs 2016 metų brandos egzaminų sesijos klausimai, apie kuriuos ir bus rengiama LMS informacinė atmintinė abiturientams. Su Lietuvos moksleivių sąjungos atstovu sutarta, kad atmintinėje bus pateikta informacija apie egzaminų pasirinkimus ir datas, patikslintas egzaminų programas, mokinių dažniausiai užduodamus klausimus dėl lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinį brandos egzaminą.

Nacionalinis egzaminų centras aktualią informaciją apie 2016 metų brandos egzaminų sesiją viešins ir Facebook ,,Egzaminai. Nesinervink“ paskiroje.

Taip pat susitikime kalbėta apie brandos darbą, kurį pirmą kartą mokiniai galės rengti 2017–2018 mokslo metais. Sutarta, kad Nacionalinis egzaminų centras parengs informaciją apie brandos darbo tikslus ir uždavinius, vykdymo ir vertinimo reikalavimus, kurią LMS viešins per savo organizuojamus renginius. 

 
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai