Naujienos 
 
 
 
2014-10-29 15:06:46
 

Švietimo ir mokslo ministras spalio 24 dieną patvirtino 2015 metų kalbų įskaitų, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščius. Iš rugsėjo mėnesį Nacionalinio egzaminų centro pateiktų svarstyti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo 2 tvarkaraščių variantų dėl šio ministro patvirtinto tvarkaraščio varianto balsavo 51,5 apklausoje dalyvavusių respondentų (dalyvavo 536 respondentai). Pagal tvarkaraštį pasiekimų patikrinimas baigsis birželio 9 dieną matematikos gebėjimų patikrinimu.

 
Placiau
 
 
2014-10-22 11:41:54
 

Nacionalinis egzaminų centras organizuoja nacionalinį matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursą. Šiuo konkursu siekiama skatinti mokinius domėtis ir mokytis gamtos mokslų ir matematikos, propaguoti mąstymo bei matematikos ir gamtos mokslų žinių taikymo praktikoje gebėjimų ugdymą, populiarinti modernias matematikos ir gamtos mokslų užduotis.

 
Placiau
 
 
2014-10-21 16:36:00
 

Šiais metais Nacionalinis egzaminų centras mokyklos VBE rezultatų analizėje pateikia ne tik mokyklos VBE rezultatų statistiką ir VBE lyginamąją analizę (voratinklines diagramas) kaip 2013 m., bet ir „Mokyklos abiturientų 2013–2014 mokslo metų pirmojo pusmečio dalykų išplėstinio/bendrojo kursų pažymių analizę remiantis VBE įvertinimais“. Šios analizės dalies turinys:

1. Pratarmė
2. Mokyklos abiturientų pasirinktų dalykų išplėstinių kursų pirmojo pusmečio pažymių ir atitinkamų VBE įvertinimų palyginimas su vertinimo tendencijomis šalyje.
3. Mokyklos abiturientų pirmojo pusmečio pažymių statistinių charakteristikų, apskaičiuotų remiantis VBE įvertinimais, palyginimas su kitų šalies bendrojo ugdymo mokyklų duomenimis, taip pat mokykloje tarp mokomųjų dalykų.
Mokyklos VBE rezultatų analizė užsakoma įprasta tvarka.
Kilus neaiškumams skambinkite (85)2102046.
 
Placiau
 
 
2014-10-21 08:46:36
 

Nacionalinis egzaminų centras viešam svarstymui teikia siūlymus dėl matematikos brandos egzamino programos tikslinimo. Siūloma tikslinti egzamino užduoties struktūrą, kai kuriuos reikalavimus mokinių vertinamiems pasiekimams ir trigonometrinių funkcijų reikšmių lentelę. Pagrindiniai tikslinimo aspektai – konkretus egzamino užduoties taškų sumos apibrėžimas, uždavinių su pasirenkamaisiais atsakymais skaičiaus mažinimas, egzamino užduoties antrosios dalies trumpojo atsakymo uždavinių ar jų dalių vertinimas ne dviem, o vienu tašku.

 
Placiau
 
 
2014-10-20 15:19:08
 

Nacionalinis egzaminų centras organizuoja nacionalinį matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursą. Šiuo konkursu siekiama skatinti mokinius domėtis ir mokytis gamtos mokslų ir matematikos, propaguoti mąstymo bei matematikos ir gamtos mokslų žinių taikymo praktikoje gebėjimų ugdymą, populiarinti modernias matematikos ir gamtos mokslų užduotis.

 
Placiau
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai