Naujienos 
 
 
 
2014-06-23 16:07:48
 

Šiandien skelbiami muzikologijos mokyklinio brandos egzamino rezultatai. Šį egzaminą išlaikė 86,3 procentai mokinių. Aukščiausius 9–10 balų įvertinimus gavo 31 procentas mokinių.

Muzikologijos mokyklinis brandos egzaminas susideda iš dviejų dalių – kūrybinės užduoties ir muzikinės klausos, muzikos istorijos ir muzikos teorijos, muzikinio mąstymo testų.

Pirmoje egzamino dalyje, kuri vyko gegužės 30 dieną, užsiregistravo laikyti 204 mokiniai. Tik tie mokiniai, kurie už pirmos dalies užduotį surinko daugiau kaip 35 procentus užduoties taškų, galėjo dalyvauti II egzamino dalyje, vykusioje birželio 17 dieną.

II egzamino dalyje dalyvavo 167 mokiniai, jie atliko užduotis skirtas muzikos teorijos ir kompozicijos specialybių ir muzikos atlikėjų specialybių kandidatams.
Egzaminą išlaikė tik tie kandidatai, kurie ir už dalį raštu surinko ne mažiau kaip 35 procentus galimų užduoties taškų.
 

 
 
 
2014-06-19 15:12:54
 

Šiandien mokykloms skelbiami gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų) mokyklinių brandos egzaminų rezultatai. Gimtosios kalbos (baltarusių) mokyklinį brandos egzaminą laikė 5 kandidatai, gimtosios kalbos (lenkų) – 1089 kandidatai, gimtosios kalbos (rusų) – 453 kandidatai.

Gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų) mokyklinis brandos egzaminas buvo vykdomas pagal 2011 metais atnaujintą egzamino programą, kurioje numatyta, kad egzaminą sudaro trys dalys – viena žodžiu, vykdoma ugdymo procese ir dvi dalys raštu, vykdomos brandos egzaminų sesijos metu.

 

 
Placiau
 
 
2014-06-18 07:00:01
 

2014 metų gegužės 24 dieną vyko užsienio kalbos (anglų) valstybinis brandos egzaminas. Jame mokiniai turėjo atlikti klausymo, skaitymo ir rašymo užduotis. Egzamine dalyvavo daugiau kaip 17 tūkstančių mokinių.
2014 metų egzamino rezultatų statistika rodo, kad egzaminą išlaikė 99,2 procentai egzaminą laikiusių kandidatų (2013 metais – 98,7 proc.). 100 balų įvertinimą gavo 2,15 procentų mokinių (2013 metais – 5,49 proc.). 2014 metų rezultatų duomenys rodo, kad mokiniai, kurie turėjo aukštesnius įvertinimus ugdymo procese, vidutiniškai rinko daugiau taškų ir atlikdami egzamino užduotį visose trijose egzamino dalyse (klausymo, skaitymo ir rašymo).
Egzamino vertinimas yra kriterinis – tai reiškia, kad mokinių rezultatai tarpusavyje nėra lyginami ir jie gauna įvertinimus balais pagal iš anksto apibrėžtus kriterinio vertinimo lygius. Kriterinis vertinimas pirmą kartą buvo pradėtas taikyti 2013 metų valstybiniuose brandos egzaminuose. Praeitų metų egzaminų rezultatų analizė patvirtino, kad kriterinis vertinimas leidžia objektyviau įvertinti mokinių pasiekimus.
Užsienio kalbos (anglų) VBE vertinimo kriterijai atitinka B1 ir B2 kalbos mokėjimo lygių, pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis, kriterijus. B1 kalbos mokėjimo lygis reiškia patenkinamą pasiekimų lygį. Vidurinio ugdymo pirmosios užsienio kalbos programa orientuota į B2 kalbos mokėjimo lygį. B2 kalbos mokėjimo lygio gebėjimai apima turinio ir kalbinės raiškos atžvilgiu sudėtingos autentiškos kalbos supratimą skaitymo ir klausymo užduotyse. Šio lygio gebėjimus demonstruojantis mokinys turi suprasti turinio ir kalbos atžvilgiu sudėtingų pranešimų, pasakojimų, samprotavimų pagrindinę informaciją; suprasti sudėtingesnio turinio skelbimus ir nurodymus, radijo dokumentinių laidų ištraukų garso įrašus. Detalūs kriterijai, pagal kuriuos rengiamos užduotys, pateikiami užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino programos reikalavimuose.
 

 
Placiau
 
 
2014-06-16 16:27:26
 

Birželio 18 dieną vyks paskutinis pagrindinės sesijos brandos egzaminas – geografijos valstybinis brandos egzaminas. Egzaminą laikyti rinkosi 5 889 kandidatai. Šis egzaminas bus vykdomas 74-uose Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtuose centruose.

Siūlome susipažinti su geografijos valstybinio brandos egzamino vykdymo reikalavimais. Juos dalyko brandos egzamino vykdymo dieną egzaminui prasidedant kandidatams primins ir egzamino vykdytojai.

 
 
 
2014-06-13 16:03:44
 

Birželio 17 dieną vyks muzikologijos mokyklinio brandos egzamino II dalis. Joje gali dalyvauti tik tie kandidatai, kurie išlaikė egzamino I dalį, t. y. už kūrybinę užduotį surinko ne mažiau kaip 35 proc. galimų taškų. II egzamino dalyje kandidatai turės atlikti muzikinės klausos testą, muzikos istorijos ir muzikos teorijos testą, o po 45 min. pertraukos – muzikinio mąstymo testą.
Egzaminas bus išlaikytas tik tada, kai ir už dalį raštu kandidatas bus surinkęs ne mažiau kaip 35 proc. galimų užduoties taškų.
Siūlome susipažinti su muzikologijos II dalies mokyklinio brandos egzamino vykdymo reikalavimais. Juos dalyko brandos egzamino vykdymo dieną egzaminui prasidedant kandidatams primins ir egzamino vykdytojai.

 
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai