Naujienos 
 
 
 
2017-05-25 09:19:33
 

Gegužės 27 d. vyks užsienio kalbos (rusų) valstybinio brandos egzamino klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtuose centruose. Iš viso įsteigti 26 tokie centrai. Laikyti rusų kalbos egzaminą užsiregistravo 1827 kandidatai.

 

 
Placiau
 
 
2017-05-24 16:47:14
 

Gegužės 26 d. bendrojo ugdymo mokyklų visi dešimtos (gimnazijų antros) klasės mokiniai dalyvauja lietuvių kalbos (gimtosios) ir lietuvių kalbos (valstybinės) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo dalyje raštu.

Atkreipiame dėmesį, kad lietuvių kalbos (gimtosios) PUPP rašymo vertinimo instrukcija duomenų perdavimo sistemoje KELTAS bus paskelbta pasibaigus šiai daliai, todėl siūlome nuo jos ir pradėti vertinimą. Kitos – teksto suvokimo, literatūros ir kalbos žinių taikymo testo – dalies vertinimo instrukcija bus skelbiama duomenų perdavimo sistemoje KELTAS pirmadienį (gegužės 29 d.), vertinimo instrukciją patikslinus atsakymais iš mokinių darbų. Lietuvių kalbos (valstybinės) PUPP vertinimo instrukcija bus skelbiama kaip įprasta, pasibaigus PUPP vykdymui.

Pasiekimų patikrinimų rezultatai, susumavus dalies žodžiu ir dalies raštu mokinio gautus taškus, vadovaujantis Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 77 punktu, bus paskelbti po 9 darbo dienų – birželio 8 dieną.

 
 
 
2017-05-22 17:18:42
 

Gegužės 24 dieną bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose mokoma pagal gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) programą dešimtos (gimnazijų antros) klasės mokiniai dalyvaus gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (raštu) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime. Galutinį šio pasiekimų patikrinimo įvertinimą sudaro abiejų pasiekimų patikrinimo dalių – viešojo kalbėjimo, vykdyto vasario 10 – balandžio 25 dienomis ugdymo procese, ir dalies raštu (rašymo, teksto suvokimo, literatūros ir kalbos žinių taikymo) įvertinimų suma. Šis patikrinimas nėra privalomas. Gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) pasiekimų patikrinimo rezultatų skelbimo data – birželio 6 diena.

 
 
 
2017-05-22 10:19:51
 

Gegužės 20 dieną vyko užsienio kalbos (anglų) valstybinis brandos egzaminas. Jį laikė daugiau kaip 20 tūkstančių kandidatų.

Egzamino užduotyje buvo trys dalys – klausymas, skaitymas, rašymas. Rašymo dalies pirmoje užduotyje kandidatai turėjo atlikti užduotį, parašydami elektroninį laišką.

Nacionalinis egzaminų centras gauna užklausas, ką reikia daryti, jei kandidatas, pasirašydamas elektroninį laišką, nurodė savo vardą ir pavardę ar kitą, jį galinčią identifikuoti informaciją.

Informuojame, kad tokiu atveju, kandidatas turi parašyti oficialų prašymą Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus vardu ir siųsti elektroninio pašto adresu centras@nec.lt. Prašyme reikia nurodyti, kad egzamino atsakymų lape būtų užtušuota kandidatą galinti identifikuoti informacija (pavyzdžiui, vardas ir (ar) pavardė, elektroninio pašto adresas ir pan.) ir darbas būtų vertinamas.

Atkreipiame dėmesį, kad Nacionalinis egzaminų centras į užklausas, gaunamas įstaigos darbuotojų elektroniniais paštais, neatsakinės.

 

 
 
 
2017-05-18 10:51:45
 

Pagal 2014 m. patvirtintą programą užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinį brandos egzaminą sudaro 4 dalys. Balandžio 10–11 d. kandidatai laikė užsienio kalbos (anglų) egzamino kalbėjimo dalį. Į ją atvyko 20 080 kandidatų. Gegužės 20 d. vyks užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtuose centruose. Iš viso įsteigta 172 tokie centrai. Laikyti anglų kalbos egzaminą užsiregistravo 20 868 kandidatai.

 

 
Placiau
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai